آنگاه که نقیض خود را زیباتر یافتی (۲۰۱۱)  

namoWoman

مواجهه انسانی

شمایل گریز

اسطقس الاس

شهریار

آبراهادابر

تک آهنگ
   

 

عود و گیتار الکتریک: میراث کهن در مقابل فن آوری نوین

 

CREDIT:
Composition: Negar Bouban and Salim Ghazi Saeedi
Oud: Negar Bouban
Electric Guitar and Keyboards: Salim Ghazi Saeedi
Production and Mixing: Salim Ghazi Saeedi

«یک جواهر بدون کلام که مردگان را در قبرستان به رقص می آورد.»
 -
Keith “MusicMan” Hannaleck، MuzikReviews.com، ژانویه ۲۰۱۱

«ترکیب نیروهای به طور سنتی ناهمسان در یک اثر یکپارچه.»
Matthew Fross، ReviewYou.com، ژانویه ۲۰۱۱

«آنگاه که نقیض خود را زیباتر یافتی»، تک آهنگی بدون کلام است است که در 1/1/11 منتشر شد و با به کار گیری عود و گیتار الکتریک شرق کهن را در مقابل غرب نوین تصویر  می کند.

پیوندهای بیشتر