شهریار (۲۰۰۷)  

namoWoman

مواجهه انسانی

شمایل گریز

اسطقس الاس

شهریار

آبراهادابر

تک آهنگ
   

 
۱- انسان-خدایی شهریار
۲- فیوضات ملوکانه
۳- آذرخش بی مهار
۴- ماردوش
۵- جلوس
۶- گیوتین
۷- حرمسرا
۸- شهریار

1 Kingly Godmanship [1:56]
2 Interstellar Blessings [3:29]
3 Feral Thunderbolt [3:36]
4 Serpent Shoulder [4:30]
5 Throne Accession [3:07]
6 Guillotine [1:00]
7 Harem [4:28]
8 Sovereign [3:56]

 

 

 

© 2007 Salim Ghazi Saeedi

کردیت

1 Kingly Godmanship [1:56] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
2 Interstellar Blessings [3:29] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
3 Feral Thunderbolt [3:36] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
4 Serpent Shoulder [4:30] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
5 Throne Accession [3:07] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
6 Guillotine [1:00] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
7 Harem [4:28] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
8 Sovereign [3:56] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi, Intro guitar: Pouyan Khajavi

شرح آلبوم

«شهریار نقلی بدون کلام است از شاهنامه فردوسی – مجموعه اشعاری حماسی سروده شده توسط فردوسی (935-1020 میلادی) به عنوان مجموعه ای از افسانه نگاری ایرانی. در این آلبوم با سازبندی راک غربی را با طعم شرقی مواجه خواهید شد. فکر می کنم برخی آهنگ ها مستعد تنظیم برای رقص های ایرانی سنتی باشند – خصوصاً آهنگ های «شهریار» (Sovereign) و «حرمسرا» (Harem). به فکر تنظیم برای اجرای کوریوگرافیک کارها نیز هر زمان که مقدور باشد هستم. نقاشی قهوه خانه ای ایرانی را تصور کند به همراه رقص شکم و بعد صدای گیتار دیستورت شده را اضافه کنید که ریتم های فرح بخش اجرا می کند! ترکیب نامانوسی است؟ نه، به نظر من این ترکیب ها همه طبیعی می آید! در این آلبوم پویان در تولید ایده های تم برخی آهنگ ها مشارکت داشت.» - به نقل از سلیم در مصاحبه Progarchive.com با گروه ارشک.

نقدها

«بازتاب یک دنیای دور»
- نقد شهریار، Ragazzi Webzine، Volkmar Mantei، ژوئن ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

 

پیوندهای بیشتر