اسطقس الاس (۲۰۰۸)  

namoWoman

مواجهه انسانی

شمایل گریز

اسطقس الاس

شهریار

آبراهادابر

تک آهنگ
   

 


 1. برون از سکوت یک دوید و بازگشت
 2. اسطقس الاس الاولین والآخرین
 3. نزول فراعصری
 4. خورشید درونم
 5. دولت
 6. هیچ بی تو بوده ام
 7. چشم سومم
 8. آرتمیس شکارچی
 9. علوّ درجات

1. Out of Silence the One Ran and Returned [2:21]
2. Ustuqus-al-Uss al Avvalin val Akharin [3:13]
3. Outer Aeonic Descend [3:02]
4. My Inner Sun [4:19]
5. Government [4:19]
6. Naught Been I Thou [3:28]
7. My Third Eye [4:20]
8. Artemis the Huntress [5:39]
9. Supreme Grades [4:10]

 

© 2008 Salim Ghazi Saeedi

کردیت

1. Out of Silence the One Ran and Returned [2:21] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
2. Ustuqus-al-Uss al Avvalin val Akharin [3:13] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi, Second guitar solo: Pouyan Khajavi
3. Outer Aeonic Descend [3:02] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
4. My Inner Sun [4:19] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
5. Government [4:19] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
6. Naught Been I Thou [3:28] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
7. My Third Eye [4:20] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
8. Artemis the Huntress [5:39]  Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi
9. Supreme Grades [4:10] Composed/Performed: Salim Ghazi Saeedi, Percussion: Shahram Khosraviani

Ustuqus-al-Uss-al-Avvalin-val-Akharin (revisited) Video - 2010 - Salim Ghazi Saeedi

شرح آلبوم

«در این آلبوم من به نوعی به سازبندی جزفیوژن و موسیقی کلاسیک متمایل شدم. فکر می کنم «ترکیب بندی» شرقی هنوز غالب باشد؛ به عنوان مثال در آهنگ اسطقس الاس الاولین و الآخرین (Ustuqus-al-Uss-al-Avvalin-val-Akharin) که فکر می کنم پراگرسیوترین آهنگی باشد که تا به حال ساخته ام (در این آهنگ سولوی باحال  دوم گیتار را پویان زده است). برخی آهنگ ها هم به شدت شخصی هستند. مثل «هیچ بی تو بوده ام» (Naught been I thou) که یک قطعه «جز»ی ضدضربی است به همراه عناصر رقصی غیرمعمول... این آهنگ ها ترس ها و امیدهایی غایی مرا نشان می دهند – غایی تا درجه ای که لب هایم از انتقال آنها عاجز بوده اند. بدین ترتیب بود که این ها کسوت اصوات بدون کلام یافتند.» مصاحبه Progarchive.com با گروه ارشک.

نقدها

«شعری با ۹ چرخش آوازی»
- نقد اسطقس الاس، Gnosis2000، Richard Poulin، ژوئن ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

«اسطقس الاس مثل هزار و یک شب است در سبک موسیقی راک.»
- نقد اسطقس الاس، Ragazzi Webzine، Volkmar Mantei، ژوئن ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

 

پیوندهای بیشتر