مواجهه انسانی (۲۰۱۱)  

namoWoman

مواجهه انسانی

شمایل گریز

اسطقس الاس

شهریار

آبراهادابر

تک آهنگ
   

 

فهرست آهنگ ها:

۱. پیشگفتار مواجهه انسانی 1. Human Encounter Prologue
۲. ضیافت شهوانی گوشت 2. Lustful Feast of Flesh
۳. شما بیشمار یگانه شیاطین 3. You Many One Devils
۴. تنهایی 4. Lonesomeness
۵. معلم سادیستی 5. Sadistic Teacher
۶. بمباران شهر 6. City Bombardment
۷. برای یوژین، تقطیرکننده ظرافت 7. For Eugene, Distilling the Delicacy
۸. برای علی، که بسیار ولادت ها را رحیمانه می زید. 8. For Ali, Who Does Live Many Births Mercifully
۹. برای کرت، شاه بدون تاج 9. For Kurt, The King Without Crown
۱۰. برای تلونیوس، و ۸۸ نام مقدسش 10. For Thelonious, and His 88 Holy Names
۱۱. برای جرمی، تجسم ابرذهن 11. For Jeremy, Embodying the Mastermind
۱۲. برای دخترناشناس دامن قرمز، که در ۱۹۹۵ در مقابل چشمانم ناپدید شد 12. Unknown Red-Skirt Girl, Who Vanished Before My Eyes in 1995

  


[Note: This is a Lo-Fi Sample]

 
 

تقدیم ها:

«معلم سادیستی» تقدیم می شود به محمدرضا ص. معلم کلاس چهارمم.
«بمباران شهر» تقدیم می شود به بمب های جنگ سال ۱۳۵۹ ایران و عراق
«شما بیشمار یگانه شیاطین» تقدیم می شود به حاکمان گذشته، حال و آینده
«برای یوژین، تقطیرکننده ظرافت» تقدیم می شود به یوژین دِ بلاس (۱۸۴۳-۱۹۳۱)
«برای علی، که بسیار ولادت ها را رحیمانه می زید» تقدیم می شود به علی معینی (۱۹۷۵-)
«برای کرت، شاه بدون تاج» تقدیم می شود به کرت کوبین (۱۹۶۷-۱۹۹۴)
«برای تلونیوس، و ۸۸ نام مقدسش» تقدیم می شود به تلونیوس مونک (۱۹۱۷-۱۹۸۲)
«برای جرمی، تجسم ابرذهن» تقدیم می شود به جرمی برت (۱۹۳۳-۱۹۹۵)

CREDITS:

All Music Composed, Performed, Recorded & Mixed by: Salim Ghazi Saeedi
Guitars & Keyboards: Salim Ghazi Saeedi
(C) 2011 Salim Ghazi Saeedi

With Special Thanks to Elnaz Sarbar
Human Embryo image by Ed Uthman, MD, Flickr
Cover & booklet photos by Azadeh Shamee, CD tray & CD print photos by Salim Ghazi Saeedi
UPC: 885767807099 Iran, Tehran

 
Watch official Human Encounter album trailer with subtitle in your language!
قصه آلبوم:
 
آنگاه که در سال ۱۳۶۰ به زمین آمدم، بی اختیار با نوع بشر برخورد کردم. جز چند مواجهه روشن، بقیه را تاریک و زشت یافتم. «مواجهه انسانی» خاطرات من از این مواجهه ها است. این آلبوم به دو بخش تقسیم می شود:
 
«بخش تاریک» تجربیات زشت من را منعکس می کند. متوجه شدم نوع بشر تمایل دارد برای همه چیز اسم بگذارد تا بعد دچار بدفهمی شود. پس اهمیت نمی دهم منظور آنها از واژه ای همانند شر دقیقاً چیست؛ اما بی شک نوع بشر، خود، منشا وحشت، درد و تخریب در زمین است.
 
«بخش روشن» لذت هایی را نمایش می دهد که در این کره با آن ها مواجه شدم. می گویم هیچ لذتی در زمین بدون میانجی انسانی محقق نمی شود؛ پس هر یک از آهنگ ها به یک انسان خاص تقدیم شده است. البته زمین در نگاه اول از حیث ظاهر چشم نواز است اما این ها صرفاً خصوصیات گذرا است. تنها نامیرا آن است که انسان خلق می کند.
اکنون که زمین را ترک می کنم تنها برای آنان که در «بخش روشن» نام بردم دلتنگ می شوم... باشد که دیگران در مغاک زمان بگندند.

۳۵°۴۲۴۰″N ۵۱°۲۴′۱۰″E
زمین

 

پیوندهای بیشتر