مطبوعات  

namoWoman

مواجهه انسانی

شمایل گریز

اسطقس الاس

شهریار

آبراهادابر

تک آهنگ
   

 

 


مصاحبه ها


مصاحبه با Elsewhere،
Gramah Reid، دسامبر 2013
اینجا بخوانید.

مصاحبه با Pens Eye View، به عنوان Feature Artist را
اینجا بخوانید.

مصاحبه با The Rocktologist، شماره 22،
Rok Podgrajšek، دسامبر ۲۰۱۲
اینجا بخوانید.

مصاحبه با Arlequins، Francesco Inglima، مارس ۲۰۱۲
(به انگلیسی و ایتالیایی بخوانید.)

مصاحبه با Guide sul Web: Rock Progressive، Gaetano Menna، ژانویه ۲۰۱۲
به انگلیسی و ایتالیایی (بخش اول، بخش دوم) بخوانید.

 


مصاحبه با  Music Street Journal، Gary Hill، دسامبر ۲۰۱۰
اینجا بخوانید.

مصاحبه با مجله Stave، Christy Claxton، آگوست ۲۰۱۰
اینجا بخوانید.

مصاحبه با ارشک، Progarchives.com، Torrod Fuglestag، می ۲۰۱۰
اینجا بخوانید.

مقاله ها
مقاله در مجله Dig This Real شماره 17، نوشته Christian Recca (بخوانید)

گزیده نقدها
(برای فهرست کامل نقدها اینجا را ببینید.)

«سایه های Frank Zappa، King Crimson و Ian Carr...»
-نقد شمایل گریز، Terrascope Online، Phil McMullen، دسامبر ۲۰۱۰
(بیشتر بخوانید)

«اگر سلیقه شما به ناشرین Cuniform، AltrOck یا ReR می خورد... آنگاه آلبوم شمایل گریز یک انتخاب اصلی برای شما است.»
-نقد شمایل گریز، GEPR، Fred Trafron، ژوئن ۲۰۱۱(بیشتر بخوانید)

«غنی به همراه ریتم های ایرانی و راک ناآرام با سایه های شوستاکوویچی»
-نقد مواجهه انسانی، JazzWax، Marc Myer، ژانویه ۲۰۱۲ (بیشتر بخوانید)

«من را به یاد عصر Vroom کارهای King Crimson می اندازد با کمی سبک جز بیشتر.»
-نقد مواجهه انسانی، Music Street Journal، شماره ۹۱، Gary Hill، دسامبر ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

«این موسیقی هر از گاهی به همان تاریکی است که از Univers Zero می شناسیم.»
-نقد شمایل گریز، مجله Vital Weekly، شماره ۷۶۷، Dolf Mulder، ژانویه ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

«سعیدی دوباره نشان داد که در رگ های سبک راک در اپوزیسیون (RIO) آهنگساز قابلی است.»
-نقد مواجهه انسانی، مجله Vital Weekly، شماره ۸۲۱، Dolf Mulder، فوریه ۲۰۱۲ (بیشتر بخوانید)

«تلفیق پراگرسیو راک آثار امروز Porcupine Tree با موسیقی سنتی عربی.»
-نقد مواجهه انسانی ، مجله Strutter، Gabor Kleinbloesem، فوریه ۲۰۱۲ (بیشتر بخوانید)

«گاه بسیار متفاوت، دمدمی و غریب، در عین حال در دسترس»
- نقد شمایل گریز، مجله Fireworks شماره ۴۷، Ian Johnson، سپتامبر 2011 (بیشتر بخوانید)

«از بسیاری جهات بیشتر طبیعی است که این نوع موسیقی را از یک نوازنده فرانسوی بشنویم تا ایرانی.»
- نقد شمایل گریز، Music Street Journal، شماره ۸۵، Gary Hill، دسامبر ۲۰۱۰ (بیشتر بخوانید)

«اگر می خواهید به دنیای شمایل گریز سلیم وارد شوید باید با احتیاط قدم بردارید. من اخطار دادم.»
- نقد شمایل گریز، DPRP، شماره ۶۷، John O’Boyle، دسامبر ۲۰۱۰ (بیشتر بخوانید)

«شمایل گریز، بیانیه محکمی است در مورد زندگی سعیدی در زادگاهش تهران»
- نقد شمایل گریز، Sea of Tranquility، Steven Reid، سپتامبر ۲۰۱۰ (بیشتر بخوانید)

«شعری با ۹ چرخش آوازی»
- نقد اسطقس الاس، Gnosis2000، Richard Poulin، ژوئن ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

«تلفیق نیروهای ناهمسان از نقطه نظر سنتی در یک قطعه منسجم»
- نقد تک آهنگ آنگاه که نقیض خود را زیباتر یافتی، Matthew Forss، ReviewYou.com، ژانویه ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

"Beeindruckend, wie der sich alle musikalische Kunst im Selbststudium beibringende Salim Komposition und Arrangement flicht und Songs bastelt."
-Iconophobic Review, Progressive Newsletter #70, Volkmar Mantei, Nov 2010 (Read more)

«نسخه بدون کلام دوره پراگرسیو گروه Rush، اگر تصور کنید Alex Lifeson سولوهای بیشتری می زد.»
- نقد آلبوم آبراهادابرا، Babyblaue، Jochen Rindfrey، آوریل ۲۰۱۲ (بیشتر بخوانید)

"When listening to "Human Encounter" you get the feeling of falling from a roof during a dream."
"schon beim Zuhören das Gefühl aufkommt, im Traum vom Dach zu fallen."
-Human Encounter Review, Progressive Newsletter #74, Volkmar Mantei, Feb 2010 (Read more)

«بیشتر شبیه موسیقی یک فیلم خیالی است»
-نقد شمایل گریز، Bürgerlich Roland Ludwig، CrossOver Network، فوریه ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

«بازتاب یک دنیای دور»
- نقد شهریار، Ragazzi Webzine، Volkmar Mantei، ژوئن ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

«اسطقس الاس مثل هزار و یک شب است در سبک موسیقی راک.»
- نقد اسطقس الاس، Ragazzi Webzine، Volkmar Mantei، ژوئن ۲۰۱۱ (بیشتر بخوانید)

"Cette musique est beaucoup plus expérimentale avec des volutes de guitares à la Robert Fripp..."
-
Iconophobic Review, Harmonie Magazine #70, Philippe Gnana, Nov 2010  (Read more)

«اینجا از رویکردی به سوی Robert Fripp دور نیستیم، با طعم شرقی، چیزی بین جز، الکترو-جز و راک تجربی.»
- نقد شمایل گریز، مجله Prog-résiste، شماره ۶۴، Pierre Nanson، آوریل ۲۰۱۱
(بیشتر بخوانید)

"a very personal album, the scary atmosphere mixing experimental rock, Arab music and electronic music."
"
un album très personnel, à l’ambiance angoissante mixant le rock expérimental, la musique arabe et la musique électro."
-Iconophobic Review, Highlands Magazine #54, Axel Scheyder, Jan 2012 (Read more)

«انتظار نداشته باشید غرابت فضای شمایل گریز به سرعت تمام اسرارش را فاش کند.»
- نقد شمایل گریز، مجله اینترنتی Music Waves، Relamean، دسامبر ۲۰۱۰ (بیشتر بخوانید)

"Think of Peter Gabriel IV with all sorts of intriguing, self-generated sounds..."
"
Denk daarbij aan de voor Peter Gabriel IV met allerhande intrigerende, zelf opgewekte klanken volgestopte Fairlight."
-Iconophobic Review, iO Pages Magazine #96, René Yedema, Oct 2010
(Read more)

"Iconophobic transmits sound pictures of anguish, loss and strength in perpetual balance between the Middle East and the West" "Quelli di Iconophobic sono dei quadri sonori che trasmettono di volta in volta angoscia, smarrimento e forza in perenne bilico tra Medio Oriente e occidente"
-Iconophobic Review, Wonderous Stories #19, Lorenzo Barbagli, Aug 2011
(Read more)

«King Crimson ایرانی؟»
- نقد شمایل گریز، Artrock.pl، Wojciech Kapała، می ۲۰۱۱
(بیشتر بخوانید)

     

     
 

پیوندهای بیشتر