کتاب  
 

علاوه بر فعالیت های موسیقی، سلیم در حوزه کلمات نیز آثاری دارد.

اشعار

سلیم تا کنون چند  دفتر شعر منتشر کرده است. برای خواندن آنها به صفحه اشعار مراحعه کنید. این دفترهای شعر به فارسی و انگلیسی موجود هستند:

داستان کوتاه

داستان های کوتاه در این صفحه در دسترس است.

مقالات

مقاله ها به سه دسته تقسیم می شوند:

گزین گویه

گزین گویه ها ترجمه مینی بلاگ (mini-blog) «انفعالات زنده ذهن سلیم، هیچ افراسین» است که به زبان انگلیسی منتشر می شود. ترجمه برخی از این جملات در صفحه گزین گویه موجود است.

 

(C) Salim Ghazi Saeedi 2010-2013
www.salimworld.com