شعر  
 

در عین حال که آهنگسازی موسیقی بدون کلام، عیش بهشتی سلیم است، او کار شاعری را دوزخ کلمات می نامد: «من فقط در لحظات ناامیدی، ترس یا عجز شعر می نویسم... من در زبان لذتی نمی یابم و به همین دلیل هم هست که موسیقی بدون کلام را به عنوان روش بیان خود برگزیده ام... می دانید در این لحظه ها قادر نیستم هیچ کار دیگری انجام دهم پس از روی بی میلی خویشتن را با دوزخ کلمات بیان می کنم.»

از سلیم تا کنون دو کتاب شعر منتشر شده است: «کتاب مقدس تن ستایی» و یک «مجموعه شعر».

کتاب به فارسی

کتاب مقدّس تن ستایی

کتاب مقدّس تن ستایی یک کتاب شعرست که مغازله را به عنوان شکل هنری بیان حس لامسه فلسفه پردازی می کند.

اعلامیه مطبوعاتی این کتاب را در اینجا بخوانید.

مجموعه شعر

کتاب مجموعه شعر، در سال 2013 منتشر شده است و شامل دفترهای شعر «تارها»، «حَشویات»، «مُحاق نامه»،  «خالق نامه». «آسایش خانه» و «ای دوست!» می باشد. ترجمه و بازنویسی این کتاب به انگلیسی تحت عنوان The Book of Unsay در سال 2017 منتشر شده است.
نسخه کاغذی مجموعه شعر از طریق فروشگاه
Lulu قابل سفارش است. تحویل بین المللی. نمونه اشعار به فارسی در پیوندهای زیر قابل خواندن است:

نمونه اشعار

 

 

 

کتاب به انگلیسی

کتاب مگو (The Book of Unsay)

کتاب مگو، The Book of Unsay ترجمه و بازنویسی مجموعه شعری است که پیش از این در سال 2013 به زبان فارسی منتشر شده بود. نسخه انگلیسی در سال 2017 منتشر شد.

اعلامیه مطبوعاتی این کتاب را به انگلیسی بخوانید.

 

 

(C) Salim Ghazi Saeedi 2010-2013
www.salimworld.com