داستان  
 

داستان های سلیم اینجا در دسترس هستند:


«یادم هست یک معلم ادبیات داشتم که می گفت نویسنده ها مثل موش کتاب می جوند. این خصوصیتی است که من دقیقاً ندارم! جز در دوره های کوتاهی در زندگی ام اساساً آدم کتابخوانی نبوده ام. البته نباید انکار کنم که همیشه عاشق نامه نوشتن و نامه خواندن بودن ام. در دوران بلوغ یک بار کل کتاب های آل احمد و هدایت را خواندم. هیچ وقت هم طرفدار داستان های بلند نبوده ام. در یک کلام آنچنان با ادبیات دم خور نبوده ام و نویسندگان مهم آن را نمی شناسم. راستش را بخواهید خیلی هم کنجکاو نبوده ام که بشناسم. فکر می کنم میل به داستان نویسی در من بیشتر در ادامه خصوصیتی است که آن را غلیان بیان خویشتن می نامم. رویکرد من در تولید موسیقی، شعر و داستان یکسان است.»

سلیم علاوه بر داستان نویسی، آهنگساز موسیقی بدون کلام و شاعر اشعاری که خود آن ها را دوزخ کلمات می نامد نیز هست.

 

(C) Salim Ghazi Saeedi 2010-2013
www.salimworld.com